Tavlor KONTOR

Ett kontor - i ett litet företag liksom i ett stort företag - är inte bara ett representativt utrymme utan också en plats för dagligt, intensivt arbete. Därför är det värt att närma sig systemet med särskild försiktighet. Interiörarkitekter betonar att kontorsinredning å ena sidan ska bygga företagets image och å andra sidan skapa en atmosfär som bidrar till professionell aktivitet och hälsosamt samarbete mellan de anställda.