Tavlor RELIGIöSA

Bland våra tavla gallerier finns det ett unikt och ganska ovanligt avsnitt, men trots allt - hur nödvändigt. Dessa är religiösa tavlor. Samhället av troende i Sverige är enormt, vi har också beslutat att tillgodose behoven hos religiösa grupper och organisationer, kyrkor och institutioner inom brett förstått tro. Det är därför vi har samlat de vackraste religiösa tavlor på ett ställe.