Tavlor RETRO - VINTAGE

Retro eller modern? Vintage eller cool modernism? Eller kanske en kombination med en annan? Designermoder förändras som ett kalejdoskop, och de populära trenderna är ofta tråkiga för de trender som marknadsförs av tidningar och tv-program. Det är bra, eftersom det gör våra interiörer mer originella och atmosfären i dem snarare än bara en kartläggning av populära idéer blir en sann återspegling av invånarnas karaktär.