Tavlor STAD

Staden fascinerar, staden är en fest för ögonen, staden kallas också ett "sinnestillstånd". Den urbana strukturen är en levande, kontinuerligt fungerande och mycket komplex organism, som är en integrerad del av den moderna verkligheten. Precis som en stad inte kan existera utan människor som bor och arbetar där, kan människor idag inte existera utan en stad.